Ücretlendirme ve Sosyal Haklar

Ücretlendirme ve Sosyal Haklar
Çalışanımızın eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, performansı, görev ve sorumluluk bilinci göz önüne alınarak adil ve tutarlı bir ücret politikasını benimsiyoruz.

Yemek ve ulaşım, göreve bağlı şirket aracı, bilgisayar, cep telefonu, yıllık gıda, giyim ve yakacak yardımı, yerel ve ulusal firmalar ile sadakat kartı (indirim) uygulaması, çalışanların üniversite okuyan çocuklarına eğitim bursu vb. sosyal haklar sunarak çalışan memnuniyetini sağlıyoruz.

Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ nde yer alan şartlara saygılı olarak yürütmektedir. Bidirge için tıklayınız.

Uğur Şirketler Grubu çalışanlarına sağladığı şartlar ile işçi işveren uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında uygular.

Navigasyon

Grup Markaları